Informacje o programie  Email

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół publicznych i prywatnych (od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej).

W ramach programu Erasmus plus nauczyciele i dyrektorzy szkół mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń językowych, językowo-metodycznych i specjalistycznych. Kursy są doskonałą okazją do udoskonalenia umiejętności językowych i nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania. Ponadto wyjazdy na kursy w ramach Erasmus+ to szansa poszerzenia swoich horyzontów, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej między szkołami w ramach różnorodnych projektów unijnych. Korzyści indywidualne, które nabywają uczestnicy projektu przekładają się następnie na uczniów i całe środowisko szkolne, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania w szkole.

 

Imieniny

Wczoraj: Filipa Korduli
Dzisiaj: Marleny Seweryna
Jutro : Rafala Marcina

Erasmus+

BIP szkolny

bip