Działania nauczycieli w ramach programu Erasmus +  Email

Konkurs matematyczno-angielski "English for Mathematic"

Pierwsze efekty łączenia języków obcych z nauczaniem innych przedmiotów mogliśmy zaobserwować w dniu 5 listopada 2018r. w Łańcucie. W tym dniu odbył się konkurs matematyczno-angielski "English for Mathematic". Uczniowie liceum sprawdzili jak radzą sobie z językiem angielskim w matematyce. Organizatorkami konkursu były nauczycielki matematyki i języka angielskiego- Aneta Kołodziej i Małgorzata Skrzypowska.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpiło w dniu 9 listopada 2018r.

 

Konkurs "Österreich - Land und Leute"

Dnia 14 listopada 2018 roku ogłoszono konkurs na mistrza plakatu przedstawiającego ciekawe miejsce lub postać z Austrii - "Österreich - Land und Leute". Konkurs potrwa do 4 lutego 2019r. Jego koordynatorem jest nauczycielka języka niemieckiego Monika Matjasz.

 

Wiedeń w 5 minut

W Łańcucie na oddziale dziennym i stacjonarnym odbyły się zajęcia "Wien in 5 Minuten" (Wieden w 5 minut). Uczniowie obejrzeli krótki film nt zabytków austriackiej stolicy, układali karty z ich nazwami w kolejności występującej w filmie. Następnie oglądali prezentację multimedialną dotyczącą zabytków i ciekawostek Wiednia. Na zakończenie rozwiązali quiz, utrwalający zdobyta wiedzę.

 

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych

19 listopada 2018r. nauczycielki języków obcych Monika Matjasz i Małgorzata Skrzypowska przeprowadziły warsztaty metodyczne dla nauczycieli zespołu samokształceniowego oraz zaproszonych z innych szkół nauczycieli języków obcych. W ramach warsztatów panie podzieliły się wiedzą zdobytą podczas szkoleń metodycznych w Austrii i Szkocji. Nauczycielki przygotowały zestawy materiałów dydaktycznych dla przybyłych nauczycieli, przeprowadziły serię zabaw i ćwiczeń praktycznych do wykorzystania na każdym szczeblu edukacji.

"Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i krajach europejskich"

W dniu 12 grudnia 2018r. na oddziale endokrynologii w szpitalu przy ul. Lwowskiej w Rzeszowie odbyły się zajęcia dla uczniów z klas 1-3 szkoły podstawowej pt."Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i krajach europejskich". Dzieci dowiedziały się o ciekawych tradycjach świątecznych krajów takich jak Szkocja, Austria, Niemcy, Szwecja, Malta i Irlandia. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o Świętach Bożego Narodzenia w krajach Europy oraz wykonywali zadania łączące edukację wczesnoszkolna z językiem angielskim i elementami matematyki. Zajęcia poprowadziły: nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej- Joanna Kondratek i anglistka- Małgorzata Skrzypowska.

 

Osobliwości Szkocji

W dniu 18 stycznia 2019 roku na oddziale dziennym w Łańcucie zaprezentowano osobliwości Szkocji. Jest to piękny kraj, który w minionym roku 2018 w ramach programu Erasmus odwiedziły dwie nauczycielki z naszej placówki. Uczniowie mogli zapoznać się z podstawowymi informacjami o Szkocji, poznać jej charakterystyczne symbole, dowiedzieć się co to jest kilt, tartan, haggis czy dudy. Podziwialiśmy piękne krajobrazy Szkocji a na koniec uczniowie wykonali kilka zadań sprawdzających wiedzę na temat prezentowanego kraju. Zajęcia poprowadziła anglistka Małgorzata Skrzypowska.

 

"Co wiesz o Cyprze?"

13 stycznia 2019 r. na oddziale rehabilitacji w RORE odbyły się zajęcia związane z realizacją projektu Europa w szkole szpitalnej. Nauczycielka matematyki Ewa Glesmer przedstawiła uczniom i ich rodzicom cele programu Erasmus+ oraz informacje dotyczące pobytu na kursie języka angielskiego na Cyprze. Uczestnicy spotkania mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat historii Cypru i poznać najciekawsze miejsca tej śródziemnomorskiej wyspy. Spotkanie zakończył quiz "Co wiesz o Cyprze?".

Podobne spotkanie odbyło się 17 stycznia br na oddziale dziennym w Łańcucie.

 

Wywiad w gazetce szkolnej "Pigułka radości"

 

 

Udział w spektaklu teatralnym pt. "Romeo i Julia"

Uczniowie klas licealnych z Łańcuta 25 stycznia 2019r. wzięli udział w spektaklu teatralnym pt. "Romeo i Julia". Spektakl wystawiony został w języku angielskim i zgromadził szeroką publiczność. Miejscem przedstawienia był Uniwersytet Rzeszowski, a grupa teatralna składała się z profesjonalnych aktorów ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Poza walorami językowymi i edukacyjnymi spektaklowi towarzyszyła świetna atmosfera, wspaniała gra aktorska i szczypta doskonałego humoru.

 

Rozstrzygnięcie konkursu "Österreich - Land und Leute"

4 lutego 2019 roku minął termin dostarczenia prac na konkurs mistrza plakatu "Österreich-Land und Leute". Spośród zebranych prac wyłoniono laureatów. Zostali nimi:

1 miejsce - Kornelia, klasa VIII,

2 miejsce - Julita, klasa VIII,

3 miejsce - Ewa klasa III gim.

Dodatkowo prace Mileny - kl. 2LO, Ani - kl.VII i Kasi - kl.3 gim. otrzymały wyróżnienia.

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody - fiszki do nauki języka niemieckiego, karty dydaktyczne, notesiki czy kolorowe karteczki znaczniki. Wystawę nagrodzonych prac można podziwiać na oddziale dziennym Centrum Medycznego w Łańcucie.

"Angielskie piktogramy"

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie "Angielskie piktogramy", zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Owocem konkursowej pracy są pierwsze i trzecie miejsce. Gratulujemy!

Laureaci z naszej szkoły:

1. miejsce - Weronika W., kl. III gimnazjum, Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie;
3. miejsce - Emilia T., kl. V, Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

W konkursie mogły wziąć udział dzieci ze szkoły podstawowej (kl. IV-VIII) i gimnazjum (kl. III) uczące się w szkołach szpitalnych i sanatoryjnych w całej Polsce. Ich zadanie polegało na wykonaniu plakatu oraz przedstawieniu angielskiego idiomu, związku frazeologicznego, przysłowia lub powiedzenia tak, aby każdy wyraz przedstawiony był w formie plastycznej dowolną techniką. Komisja brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, zgodność z tematem, poprawność językowa oraz estetykę wykonanej pracy.