Klasa LO I P  Email

Język polski

1. Wzorcowy obraz życia szlacheckiego - ACz-C

2. Publikacja - Żywot człowieka poczciwego - ACz-C

3. Poezja religijna J. Kochanowskiego -ACz-C

4. Test - Życie i twórczość J. Kochanowskiego - ACz-C

5. Akty mowy i funkcje wypowiedzi - ACz-C

6. Świat wartości utrwalony w Pieśni IX z Ksiąg pierwszych Jana Kochanowskiego - ACz-C

7. Liryka obywatelska Jana Kochanowskiego - ACz-C

8. "Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony...." - autotematyczna refleksja o roli twórcy i jego dzieł - ACz-C

9. Treny Jana Kochanowskiego - wprowadzenie do lektury - ACz-C

10. Niezwykła inwencja i kunszt poetycki psalmów Jana Kochanowskiego (Psalm 13, Psalm 47) - ACz-C

11. Z jakim przesłaniem przybyła matka do mistrza z Czarnolasu? "Tren XIX" Jana Kochanowskiego - ACz-C

12. Artystyczna parafraza psalmów - wprowadzenie do lektury Psałterza Dawidów Jana Kochanowskiego - ACz-C

13. Czy kierowanie się w życiu rozumem sprawdza się w każdej sytuacji? Jan Kochanowski "Tren IX" - ACz-C

14. Fraszka - gatunek wprowadzony do literatury przez Jana Kochanowskiego - ACz-C

15. Co robić, gdy "okręt tonie"? Kazania Sejmowe Piotra Skargi - ACz-C

16. Barok - epoka wewnętrznych sprzeczności - ACz-C

17. Pełna przeciwstawieństw literatura baroku - ACz-C

18. Barok - kontekst filozoficzny - ACz-C

19. Kiedy używamy wielkich, a kiedy - małych liter? - ACz-C

Język angielski

1. Okresy warunkowe - MS

2. MiniMatura - "Wygląd człowieka" - MS

3. Easter. Tradycje i symbole - MS

4. Easter Customs - Wielkanocne Zwyczaje - MS

5. Easter symbols - Symbole Wielkanocne - MS

Język niemiecki

1. Mein Alltag - MW

2. Meine Hauspflichten - obowiązki domowe - MW

Historia

1. Początki państwa polskiego - MS

2. Między cesarstwem, a papiestwem - MS

WOS

1. Konstytucja RP z 1997 roku - AG

2. Prezydent RP - AG

3. Rada Ministrów - AG

4. Władza sądownicza - AG

5. Polityka narodowościowa państw - AG

6. Naród, mniejszości narodowe i etniczne - AG

Geografia

1. Turystyka - IS

2. Plutonizm, wulkanizm i trzęsienia ziemi - IS

3. Wietrzenie - IS

Biologia

1. Kierunki przemian metabolicznych - KP

2. Budowa i działanie enzymów - KP

3. "Świat bez wirusów i chorób" - konkurs przyrodniczo - plastyczny - KP

4. Regulacja aktywności enzymów - KP

5. Oddychanie komórkowe - KP

6. Oddychanie tlenowe - KP

Chemia

1. Tlenki - JS

Fizyka

1. Prawo Keplera - WO

2. Ciężar i nieważkość - WO

Matematyka

1. Wielkości wprost proporcjonalne - AC

2. Proporcjonalność prosta - AC

3. Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej - AC

4. Znaczenie wspołczynnika kierunkowego wystepującego we wzorze funkcji liniowej - AC

5. Własności funkcji liniowej - zadania różne - AC

6. Zastosowanie własności funkcji liniowej w zadaniach praktycznych - AC

7. Równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi - AC

8. Układy równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi - AC

9. Graficzne rozwiązywanie układów równań - AC

10. Rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania - AC

11. Rozwiązywanie układów równań metodą przeciwnych współczynników - AC

Informatyka

1. Jak poprawnie tworzyć prezentacje? - PK

2. Jak korzystać z programu Thincercad? - PK

EDB

1. Pierwsz pomoc w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych - WO

2. Pierwsza pomoc przy krwotokach - WO

Plastyka

Religia

 

Imieniny

Wczoraj: Saby Kryspina
Dzisiaj: Mikolaja Jaremy
Jutro : Marcina Ambrozy

Erasmus+

BIP szkolny

bip