Klasa LO I G  Email

Język polski

1. Style współczesnej polszczyzny - ACz-C

2. Poezja religijna J. Kochanowskiego - ACz-C

3. Test - życie i twórczość J. Kochanowskiego - ACz-C

4. Akty mowy i funkcje wypowiedzi - ACz-C

5. Świat wartości utrwalony w Pieśni IX z Ksiąg pierwszych J. Kochanowskiego - ACz-C

6. Liryka obywatelska Jana Kochanowskiego - ACz- C

7. "Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony...." - autotematyczna refleksja o roli twórcy i jego dzieł - ACz-C

8. Treny Jana Kochanowskiego - wprowadzenie do lektury - ACz-C

9. I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy... - o psalmach Jana Kochanowskiego (Psalm 130)- ACz-C

10. Artystyczna parafraza psalmów - wprowadzenie do lektury Psałterza Dawidów Jana Kochanowskiego - ACz-C

11. Z jakim przesłaniem przybyła matka do mistrza z Czarnolasu? "Tren XIX" Jana-Kochanowskiego - ACz-C

13. Czy kierowanie się w życiu rozumem sprawdza się w każdej sytuacji - Jan Kochanowski "Tren IX" - ACz-C

14. Fraszka - gatunek wprowadzony do literatury przez Jana Kochanowskiego - ACz-C

15. Co robić, gdy "okręt tonie"? Kazania Sejmowe Piotra Skargi - ACz-C

16. Barok - epoka wewnętrznych sprzeczności - ACz-C

17. Pełna przeciwstawieństw literatura baroku - ACz-C

18. Barok - kontekst filozoficzny - ACz-C

19. Kiedy używamy wielkich, a kiedy - małych liter? - ACz-C

20. Poezja metafizyczna Mikołaja Sępa Szarzyńskiego - ACz-C

Język angielski

1. Czasy przeszłe - MS

2. Stopniowanie przymiotników - ćwiczenia - MS

3. MiniMatura - "Sztuka" - MS

4. Easter. Tradycje i symbole - MS

5. Easter symbols - Symbole Wielkanocne - MS

Język niemiecki

1. Der Speiseplan - MW

Historia

1. Reżim północnokoreański - MS

2. Polski Październik - MS

WOS

1. Łamanie praw człowieka - AG

2. Prawa człowieka - powtórzenie wiadomości - AG

3. Prawo - powtórzenie wiadomości - AG

4. Organizacja studiów - system boloński - AG

5. Możliwość kształcenia za granicą - AG

Geografia

1. Litosfera, skały - IS

2. Komunikacja - IS

Biologia

1. Czym jest różnorodność biologiczna? - KP

2. Zagrożenia różnorodności biologicznej - KP

3. "Świat bez wirusów i chorób" - konkurs przyrodniczo - plastyczny - KP

4. Różnorodność biologiczna w rolnictwie - KP

5. Wpływ urbanizacji i turystyki na różnorodność biologiczną - KP

6. Motywy i koncepcje ochrony przyrody - KP

Chemia

1. Detergenty - JS

Fizyka

1. Reakcje jądrowe - WO

2. Czas połowicznego rozpadu - WO

Matematyka

1. Sinus, cosinus i tangens kąta ostrego - AC

2. Odczytywanie informacji z tablic trygonometrycznych - AC

3. Wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30°, 45°, 60° - AC

4. Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta wypukłego - AC

5. Podstawowe tożsamości trygonometryczne - AC

6. Związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi - AC

7. Trygonometria - zadania różne (zadania zamknięte - część 1) - AC

8. Trygonometria - zadania różne (zadania zamknięte - część 2) - AC

9. Trygonometria - zadania różne - AC

10. Pole figury geometrycznej - AC

Informatyka

1. Mój budżet - zarządzanie wydatkami z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego - PK

2. Wstęp do programowania w języku Python - PK

EDB

1. Pierwsza pomoc w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych - WO

2. Pierwsza pomoc przy krwotokach - WO

Podstawy Przedsiębiorczości

1. Metody poszukiwania pracy - LN

WOK

1. Film. Magia ruchomych obrazów - MZ

2. O sztuce rzeźbiarskiej - MZ

Religia

 

Imieniny

Wczoraj: Saby Kryspina
Dzisiaj: Mikolaja Jaremy
Jutro : Marcina Ambrozy

Erasmus+

BIP szkolny

bip