Realizowane programy zdrowotne  Email

 


Program edukacyjno-zdrowotny "Zagrożenia cywilizacyjne"

W ramach wspołpracy z działem oświaty zdrowotnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, od roku 2008 realizujemy treści programu edukacyjno-zdrowotnego "Zagrożenia cywilizacyjne".

W ramach w/w programu w roku 2010 podejmowaliśmy problematykę antynikotynową, od 2011 roku do chwili obecnej tematem programu jest "Zapobieganie nawadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży".

Dzięki interesującym zajęciom, konkursom, spotkaniom ze specjalistami poszerzamy wiedzę uczniów, rodziców i nauczycieli na temat ochrony i profilaktyki zdrowia.

Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2018/2019 przyjęliśmy do realizacji innowacje pedagogiczne, których głównym celem jest przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do bezpiecznego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, przekazanie wiadomości o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie.

Innowacje skierowane są dla uczniów klas I-III oraz VII-VIII szkoły podstawowej, skorelowane są z programem profilaktyczno - wychowawczym szkoły szpitalnej.

Innowacja pedagogiczna ''Bezpieczne dzieciaki" autorstwa Joanny Kondratek

Innowacja pedagogiczna "Świadome bezpieczeństwo" autorstwa Anetty Ślusarczyk 

Imieniny

Wczoraj: Macieja Martyny
Dzisiaj: Jana Marceli Ludwiki
Jutro : Brygidy Ignacego

Erasmus+

BIP szkolny

bip