Programy własne 2021/2022

Programy autorskie realizowane w roku szkolnym 2021/2022:

Program autorski zajęć biblioterapeutycznych „Zdrowo zaczytani” - Anna Czyżyk-Cyzio

Program autorski „Akademia kreatywnych pomysłów” - Dorota Kula

Program autorski „Nie boję się – pomagam” – pierwsza pomoc przedmedyczna - Stanisław Janisz

Program autorski „Z historią na Ty” - Michał Selwa

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2021/2022:

Innowacja pedagogiczna „Życie szkoły w pigułce” - Ewa Dymek

Innowacja metodyczna „Akademia młodego humanisty” - Magdalena Gancarz

Innowacja pedagogiczna „Zaprogramuj zdrowie” - Ewa Sondej

Innowacja pedagogiczna „Świadome bezpieczeństwo” – Anetta Ślusarczyk

Innowacja pedagogiczna „Bezpieczne dzieciaki” - Joanna Kondratek

Innowacja pedagogiczna „W barwach wartości” - Anna Bednarz

Koła zainteresowań realizowane w roku szkolnym 2021/2022:

Koło logopedyczne „Orator” - Anetta Ślusarczyk

Koło matematyczne „Bliżej Matury” dla uczniów  III klasy LO - Aneta Kołodziej

Koło zainteresowań „Czarowanie z matematyką” - Teresa Kruk

Koło zainteresowań „Polszczyzna – dodaj do ulubionych” - Małgorzata Ziaja

Koło matematyczne przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty - Fatima Argasińska

Koło filmowe „Seans” - Estera Urbaniak

Koło teatralne „Bohaterowie lektur na deskach oddziałowego teatru” - Magdalena Gancarz, Estera Urbaniak

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2021/2022:

Projekt edukacyjno-wychowawczy "Z przewodnikiem po Łańcucie i okolicy" - Wanda Lorenc, Elżbieta Kontek, Estera Urbaniak

Projekt wychowawczo-profilaktyczny „W poszukiwaniu wartości – „Jestem Ważny” - Małgorzata Sawicka

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

📞 800 12 12 12 📞

(wsparcie dostępne również w języku ukraińskim / rosyjskim)

ul. Lwowska 60 35-301, Rzeszów 17 866 42 68 szkolaszpitalna@wp.pl