programy wlasne


Programy autorskie  Email

Programy autorskie realizowane w roku szkolnym 2018/2017

- Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

- Autorski Program Edukacji Czytelniczej dla uczniów klas I-III

- Program autorski "Tworzę - wyrażam siebie"

- Program papieski "Żywe kamienie"

- Program autorski "Sztuka, tradycja i nowoczesność"

- Program autorski "Papierowa wiklina"

- Autorski program społeczno-edukacyjny "Wielkie serce małego wolontariusza"

- Program autorski "Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dzieci i młodzieży"

- Program Autorski "Chcę i lubię czytać" -

przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Autorski Program Koła Dziennikarskiego "Mówię, piszę więc jestem czyli uczeń w roli

dziennikarza"

 
Projekty edukacyjne  Email

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2018/2019

- Projekt edukacyjny "Cztery pory roku"

 
Koła zainteresowań  Email

Koła zainteresowań realizowane w roku szkolnym 2017/2018

Koło logoterapeutyczne Orator

Koło Miłośników Quillingu

Koło decoupagu Serwetkowe fantazje

Koło przyrodniczo-ekologiczne Mali ekolodzy

Klub filmowy Seans

Koło plastyczno-techniczne Papierowe fantazje

Koło języka angielskiego dla klas I-III Funny and play

Koło chemiczne Mali odkrywcy

Koło języka angielskiego Discover culture - Odkrywamy kulturę krajów anglojęzycznych

Koło informatyczno-techniczne

Koło polonistyczne dla klas VII - VIII

Koło historyczne Klio - z historią na Ty

Kółko szachowe

Koło czytelnicze Kamishibai z książką w tle

 
Innowacje pedagogiczne  Email

Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2018/2019

Innowacja pedagogiczna "Zabawy językowe, które ćwiczą słuch i mowę"

Innowacja pedagogiczna "Świadome bezpieczeństwo"

Innowacja pedagogiczna "Matematyka z elementami języka angielskiego"

Innowacja pedagogiczna "Mały miś w świecie wielkiej literatury. Orientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym

Innowacja pedagogiczna - "Bezpieczne dzieciaki"

Innowacja pedagogiczna "Bliska strefa kreatywnej zabawy"

Innowacja pedagogiczna "Klasowy Kącik Badacza"

Innowacja pedagogiczna "Akademia Młodego Technika - Informatyka"

 


Imieniny

Wczoraj: Daniela Dalidy
Dzisiaj: Marii Magdaleny
Jutro : Bogny Apolinarego

Erasmus+

BIP szkolny

bip