Realizowane programy zdrowotne

 


Program edukacyjno-zdrowotny "Zagrożenia cywilizacyjne"

W ramach wspołpracy z działem oświaty zdrowotnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie, od roku 2008 realizujemy treści programu edukacyjno-zdrowotnego "Zagrożenia cywilizacyjne".

W ramach w/w programu w roku 2010 podejmowaliśmy problematykę antynikotynową, od 2011 roku do chwili obecnej tematem programu jest "Zapobieganie nawadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży".

Dzięki interesującym zajęciom, konkursom, spotkaniom ze specjalistami poszerzamy wiedzę uczniów, rodziców i nauczycieli na temat ochrony i profilaktyki zdrowia.

Programy autorskie, innowacje pedagogiczne

W naszej szkole realizowane sa profilaktyczne programy autorskie, innowacje pedagogiczne, których głównym celem jest przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do bezpiecznego funkcjonowania w otaczającej rzeczywistości, przekazanie wiadomości o tym, jak dbać o własne bezpieczeństwo, jak unikać sytuacji mogących doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia oraz jak radzić sobie z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie.

Innowacje skierowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły, skorelowane są z programem profilaktyczno - wychowawczym szkoły szpitalnej.

Autorski program profilaktyczny „Uzależnienia są groźne” - Agnieszka Grabowska

Autorski program profilaktyczno-wychowawczy "W poszukiwaniu siebie" - Elżbieta Kontek

Innowacja pedagogiczna ''Bezpieczne dzieciaki" - Joanna Kondratek

Innowacja pedagogiczna „Zaprogramuj zdrowie” - Ewa Sondej

 Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  800 12 12 12

(wsparcie dostępne również w języku ukraińskim / rosyjskim)