Tydzień Zdrowia

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

W szkolnym Tygodniu promocji zdrowia, co roku w miesiącu kwietniu, organizujemy wiele imprez mających na celu promowanie zdrowego stylu życia.

W obchody Tygodnia Zdrowia włączają się nauczyciele różnych specjalności, którzy w ramach swojego przedmiotu lub prowadzonych zajęć przeprowadzają ciekawe lekcje, zajęcia sportowe, konkursy wiedzy, plastyczne, imprezy propagujące zdrowy styl życia.

Wszystkie działania jakie zorganizowano w "Tygodniu Zdrowia", opisujemy w specjalnie przygotowanej Kronice Tygodnia Zdrowia, której strony redagują sami uczniowie wraz z opiekunami.

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA 2021

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA 2022

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA 2023

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  800 12 12 12

(wsparcie dostępne również w języku ukraińskim / rosyjskim)