Historia szkoły

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie powstał w 1990 roku jako Szkoła Podstawowa nr 36 w wyniku przekształcenia Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej nr 12 w Rzeszowie. Wówczas objęliśmy nauczaniem dzieci hospitalizowane w oddziałach Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ul. Lwowskiej (pediatria, chirurgia, urologia i neurologia).

1 września 1992 roku rozszerzyliśmy swoją działalność rozpoczynając nauczanie:

- w Szpitalu Wojewódzkim nr 1 przy ul. Szopena (ortopedia, dermatologia, rehabilitacja)

- w Szpitalu Miejskim przy ul. Rycerskiej (oddział pulmonologiczny).

Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii naszej placówki było nadanie szkole imienia Marii Grzegorzewskiej prekursorki szkolnictwa specjalnego w Polsce. Uroczystość miała miejsce 18 kwietnia 1999 roku. W tym samym roku staliśmy się członkami Koła Szkół im. Marii Grzegorzewskiej przy Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

roku 1999 zostało powołane do życia Gimnazjum Specjalne, które wraz ze Szkołą Podstawową nr 36 oraz powstałym w 2010 roku Liceum Ogólnokształcącym tworzy do dziś Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Od roku szkolnego 2003/2004 w strukturze szkoły pojawiły się pozalekcyjne zespoły zajęć wychowawczych funkcjonujące 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli, także w okresie ferii i wakacji.

1 września 2007 roku rozszerzyliśmy działalność w związku z otwarciem Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Łańcucie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łańcucie. Do dziś funkcjonują tam dwa oddziały, w których hospitalizowana jest młodzież: oddział dzienny i stacjonarny, a placówka nosi nazwę Centrum Medyczne w Łańcucie.

13 lutego 2012 roku rozpoczęliśmy nauczanie w nowo powstałym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II w Rzeszowie na oddziałachrehabilitacji ogólnoustrojowej, rehabilitacji neurologicznej oraz dziennych oddziałach: rehabilitacji psychiatrycznej i neurorehabilitacji.

Natomiast w styczniu 2015 roku objęliśmy nauczaniem dzieci i młodzież hospitalizowaną w dwóch nowych oddziałach: alergologii i onkohematologii dziecięcej, a w 2016 roku w oddziale endokrynologii w Klinicznym Szpitalu przy ul. Lwowskiej.

Obecnie pracujemy w dwóch szpitalach: w Rzeszowie i w Łańcucie obejmując nauczaniem dzieci i młodzież przebywającą w 15 oddziałach szpitalnych.

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

  800 12 12 12

(wsparcie dostępne również w języku ukraińskim / rosyjskim)